بیوگرافی کامل رضا شیوندی

متن کامل بیوگرافی رضا شیوندی

«رضا شیوندی» در آثاری همچون «چشم»، «قطار کودکی»، «اعاده امنیت»، «این جا شهر دیگری است»، «بیگانگان»، «پایان نامه»، «فرزند صبح»، «دایره»، «سلطان»، «مردی شبیه باران»، «سایه به سایه»، «آرزوی بزرگ»، «نان و شعر»، «راز گل شب‌بو»، «مستاجر»، «مرد ناتمام»، «راز خنجر» به عنوان «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا شیوندی

«رضا شیوندی» در آثاری همچون «چشم»، «قطار کودکی»، «اعاده امنیت»، «این جا شهر دیگری است»، «بیگانگان»، «پایان نامه»، «فرزند صبح»، «دایره»، «سلطان»، «مردی شبیه باران»، «سایه به سایه»، «آرزوی بزرگ»، «نان و شعر»، «راز گل شب‌بو»، «مستاجر»، «مرد ناتمام»، «راز خنجر» به عنوان «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.0
1381
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1389
7.0
1383
7.3
1378
7.1
1375
6.9
1375
7.0
1374
7.0
1373
7.0
1372
0.0
1372
7.0
1371
0.0
1371
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا شیوندی