بیوگرافی کامل خسرو امیرصادقی

متن کامل بیوگرافی خسرو امیرصادقی

«خسرو امیرصادقی» در آثاری همچون «آشوب»، «زندگی جای ديگريست»، «بازنشسته ها»، «نخودی»، «بله برون»، «از صمیم قلب»، «عشق طاهر»، «ساده لوح»، «شتابزده»، «شقایق»، «مسافران مهتاب»، «بهار در پاییز»، «ترنج»، «مزدوران»، «بنفشه‌زار»، «پنجمین سوار سرنوشت»، «پسر تهرونی»، «کلید ازدواج»، «اتانازی»، «نابخشوده»، «گالان»، «خواستگاری»، «تماس»، «طپش»، «ستاره و الماس» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خسرو امیرصادقی

«خسرو امیرصادقی» در آثاری همچون «آشوب»، «زندگی جای ديگريست»، «بازنشسته ها»، «نخودی»، «بله برون»، «از صمیم قلب»، «عشق طاهر»، «ساده لوح»، «شتابزده»، «شقایق»، «مسافران مهتاب»، «بهار در پاییز»، «ترنج»، «مزدوران»، «بنفشه‌زار»، «پنجمین سوار سرنوشت»، «پسر تهرونی»، «کلید ازدواج»، «اتانازی»، «نابخشوده»، «گالان»، «خواستگاری»، «تماس»، «طپش»، «ستاره و الماس» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
5.0
1382
7.0
1379
0.0
1376
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
7.0
1379
0.0
1376
7.0
1375
0.0
1370
0.0
1370
5.0
1369
7.1
1368
0.0
1368
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1367
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خسرو امیرصادقی

آخرین مشارکت های کاربران