بیوگرافی کامل سلمان خطی

متن کامل بیوگرافی سلمان خطی

«سلمان خطی» در آثاری همچون «پایتخت 5»، «سفر مرگ»، «فرود در غربت»، «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سلمان خطی

«سلمان خطی» در آثاری همچون «پایتخت 5»، «سفر مرگ»، «فرود در غربت»، «سفره ایرانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.0
1396
7.0
1388
7.0
1387
7.0
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سلمان خطی