بیوگرافی کامل حبیب مجیدی

متن کامل بیوگرافی حبیب مجیدی

«حبیب مجیدی» در آثاری همچون «حریر»، «رقص روی شیشه»، «جمشیدیه»، «بنفشه آفریقایی»، «ناپدید شدن»، «همچنان که می‌مردم»، «توچال»، «کمدی انسانی»، «عالیجناب»، «فروشنده»، «ناهید»، «بهمن»، «این سیب هم برای تو»، «داره صبح میشه»، «تراژدی»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «مروارید»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «من و زیبا»، «جدایی نادر از سیمین»، «پرستو های عاشق»، «برف روی شیروانی داغ»، «زن دوم»، «بی‌وفا»، «نصف مال من نصف مال تو»، «نوک برج»، «شهر زیبا»، «برف روی کاج‌ها» به عنوان «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب مجیدی

«حبیب مجیدی» در آثاری همچون «حریر»، «رقص روی شیشه»، «جمشیدیه»، «بنفشه آفریقایی»، «ناپدید شدن»، «همچنان که می‌مردم»، «توچال»، «کمدی انسانی»، «عالیجناب»، «فروشنده»، «ناهید»، «بهمن»، «این سیب هم برای تو»، «داره صبح میشه»، «تراژدی»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «مروارید»، «دلتنگی‌های عاشقانه»، «من و زیبا»، «جدایی نادر از سیمین»، «پرستو های عاشق»، «برف روی شیروانی داغ»، «زن دوم»، «بی‌وفا»، «نصف مال من نصف مال تو»، «نوک برج»، «شهر زیبا»، «برف روی کاج‌ها» به عنوان «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز حبیب مجیدی
جوایز حبیب مجیدی
جوایز حبیب مجیدی
حبیب مجیدی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب مجیدی