بیوگرافی کامل احمد راد

متن کامل بیوگرافی احمد راد

«احمد راد» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «رنجر»، «چشم عقاب»، «پاتک»، «آرزوی بزرگ»، «یاران»، «ساده لوح»، «زرد قناری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمد راد

«احمد راد» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «رنجر»، «چشم عقاب»، «پاتک»، «آرزوی بزرگ»، «یاران»، «ساده لوح»، «زرد قناری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
7.0
1378
7.0
1377
7.0
1374
7.0
1373
0.0
1371
7.2
1370
7.0
1367
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمد راد