بیوگرافی کامل اشکان رهگذر

متن کامل بیوگرافی اشکان رهگذر

«اشکان رهگذر» در آثاری همچون «ژولیت و شاه»، «آخرین داستان» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اشکان رهگذر

«اشکان رهگذر» در آثاری همچون «ژولیت و شاه»، «آخرین داستان» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز اشکان رهگذر
جوایز اشکان رهگذر
جوایز اشکان رهگذر
اشکان رهگذر در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
0.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اشکان رهگذر