بیوگرافی کامل محمدرضا میرکیانی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا میرکیانی

«محمدرضا میرکیانی» در آثاری همچون «کنسرت روی آب»، «کلاغ پر»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «سرخی سیب کال»، «سرزمین خورشید»، «عروس کاغذی»، «خیابان بیست و چهارم»، «امشب، شب مهتابه»، «بی‌وفا»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «سگ‌کشی»، «مهر مادری»، «اسکادران عشق»، «زن امروز»، «عشق گمشده»، «عاشقانه»، «درد مشترک»، «امید» به عنوان «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا میرکیانی

«محمدرضا میرکیانی» در آثاری همچون «کنسرت روی آب»، «کلاغ پر»، «آفتاب بر همه یکسان می‌تابد / مسیر سبز»، «سرخی سیب کال»، «سرزمین خورشید»، «عروس کاغذی»، «خیابان بیست و چهارم»، «امشب، شب مهتابه»، «بی‌وفا»، «طبل بزرگ زیر پای چپ»، «سگ‌کشی»، «مهر مادری»، «اسکادران عشق»، «زن امروز»، «عشق گمشده»، «عاشقانه»، «درد مشترک»، «امید» به عنوان «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا میرکیانی

آخرین مشارکت های کاربران