بیوگرافی کامل حسن زبرجدی

متن کامل بیوگرافی حسن زبرجدی

«حسن زبرجدی» در آثاری همچون «هشت پا»، «دوئل» به عنوان «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن زبرجدی

«حسن زبرجدی» در آثاری همچون «هشت پا»، «دوئل» به عنوان «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1384
7.2
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن زبرجدی