بیوگرافی کامل علی رضا سلیمیان

متن کامل بیوگرافی علی رضا سلیمیان

«علی رضا سلیمیان» در آثاری همچون «خانه پدری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی رضا سلیمیان

«علی رضا سلیمیان» در آثاری همچون «خانه پدری» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی رضا سلیمیان

آخرین مشارکت های کاربران