بیوگرافی کامل داود عباسی

متن کامل بیوگرافی داود عباسی

«داود عباسی» در آثاری همچون «زنها شگفت‌ انگیزند»، «سگ‌کشی»، «طوطیا»، «خونه»، «باز هم سیب داری؟»، «گپ»، «تنها دوبار زندگی می کنیم»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «هم خانه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «منشی صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود عباسی

«داود عباسی» در آثاری همچون «زنها شگفت‌ انگیزند»، «سگ‌کشی»، «طوطیا»، «خونه»، «باز هم سیب داری؟»، «گپ»، «تنها دوبار زندگی می کنیم»، «یک کیلو و بیست و یک گرم»، «هم خانه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «منشی صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه فیلمبرداری»، «تصویربردار پشت صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1389
8.1
1379
5.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
0.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود عباسی