بیوگرافی کامل مرتضی حسینی

متن کامل بیوگرافی مرتضی حسینی

«مرتضی حسینی» در آثاری همچون «قبیله من»، «خانه پدری»، «پرستو های عاشق»، «امتحان»، «ماه پیشونی»، «عاشق فقیر»، «صبح روز بعد»، «پرواز بادبادک ها»، «دیو و دلبر»، «6/45: ارتفاع»، «غوغا»، «مانی و ندا»، «پادزهر»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «پله آخر»، «پاکباخته»، «غزال»، «شاخ گاو»، «روز دیدنی» به عنوان «بازیگر»، «صدابردار»، «دستیار تدارکات»، «آکسسوار»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مرتضی حسینی

«مرتضی حسینی» در آثاری همچون «قبیله من»، «خانه پدری»، «پرستو های عاشق»، «امتحان»، «ماه پیشونی»، «عاشق فقیر»، «صبح روز بعد»، «پرواز بادبادک ها»، «دیو و دلبر»، «6/45: ارتفاع»، «غوغا»، «مانی و ندا»، «پادزهر»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «پله آخر»، «پاکباخته»، «غزال»، «شاخ گاو»، «روز دیدنی» به عنوان «بازیگر»، «صدابردار»، «دستیار تدارکات»، «آکسسوار»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1390
6.8
1389
7.0
1389
7.0
1380
7.0
1374
7.0
1374
0.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.1
1385
7.0
1381
6.9
1379
7.0
1374
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
7.0
1374
7.0
1374
0.0
1374
7.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مرتضی حسینی

آخرین مشارکت های کاربران