بیوگرافی کامل فریبا آهنگ

متن کامل بیوگرافی فریبا آهنگ

«فریبا آهنگ» در آثاری همچون «خنده‌ های آتوسا»، «فصل فراموشی فریبا»، «پای پیاده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا آهنگ

«فریبا آهنگ» در آثاری همچون «خنده‌ های آتوسا»، «فصل فراموشی فریبا»، «پای پیاده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1393
7.0
1392
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا آهنگ