بیوگرافی کامل پرهام دلدار

متن کامل بیوگرافی پرهام دلدار

«پرهام دلدار» در آثاری همچون «چهل کچل»، «تا آمدن احمد»، «بزرگ مرد کوچک»، «سهند دریا»، «عادل نالدو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرهام دلدار

«پرهام دلدار» در آثاری همچون «چهل کچل»، «تا آمدن احمد»، «بزرگ مرد کوچک»، «سهند دریا»، «عادل نالدو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
7.0
1393
7.1
1390
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
7.0
1395
7.0
1393
7.1
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرهام دلدار

آخرین مشارکت های کاربران