بیوگرافی کامل علی زارع

متن کامل بیوگرافی علی زارع

«علی زارع» در آثاری همچون «اوریون»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «وقتی همه خوابیم»، «قربانی»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»، «پل چوبی»، «وقتی همه خواب بودند»، «زمستان است»، «تردست»، «صبحانه برای دو نفر»، «نیلوفر» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه»، «دستیار تدارکات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی زارع

«علی زارع» در آثاری همچون «اوریون»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «وقتی همه خوابیم»، «قربانی»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»، «پل چوبی»، «وقتی همه خواب بودند»، «زمستان است»، «تردست»، «صبحانه برای دو نفر»، «نیلوفر» به عنوان «بازیگر»، «طراح پوستر»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه»، «دستیار تدارکات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1396
7.1
1396
7.6
1387
5.5
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی زارع