بیوگرافی کامل دارین حمزه

متن کامل بیوگرافی دارین حمزه

«دارین حمزه» در آثاری همچون «33 روز»، «فرشتگان قصاب»، «شکارچی شنبه»، «کتاب قانون»، «تولدی دیگر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی دارین حمزه

«دارین حمزه» در آثاری همچون «33 روز»، «فرشتگان قصاب»، «شکارچی شنبه»، «کتاب قانون»، «تولدی دیگر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
7.0
اکران نشده
6.6
1390
7.0
1387
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های دارین حمزه