بیوگرافی کامل اصغر عبدالهی

متن کامل بیوگرافی اصغر عبدالهی

«اصغر عبدالهی» در آثاری همچون «یک قناری یک کلاغ»، «بیداران»، «به خاطر هانیه»، «ساموبندری»، «در راه خانه عروس»، «خداحافظی طولانی»، «پرانتز باز»، «خواب زمستانی»، «نصف مال من نصف مال تو»، «پیشنهاد 50 میلیونی»، «صبحانه برای دو نفر»، «آبی»، «چتری برای دو نفر»، «عینک دودی»، «عشق کافی نیست؟»، «داستان های جزیره»، «مرسدس»، «خواهران غریب»، «سال‌های بی‌قراری»، «در کمال خونسردی»، «سمفونی تهران»، «بندر مه‌آلود»، «خانه خلوت»، «جستجو در جزیره»، «مهاجران»، «جهیزیه برای رباب»، «جمیل»، «حریم مهرورزی»، «شهر خاکستری»، «ساوالان»، «پول خارجی»، «سال‌های خاکستر»، «خانه ابری»، «هی جو»، «مجردها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اصغر عبدالهی

«اصغر عبدالهی» در آثاری همچون «یک قناری یک کلاغ»، «بیداران»، «به خاطر هانیه»، «ساموبندری»، «در راه خانه عروس»، «خداحافظی طولانی»، «پرانتز باز»، «خواب زمستانی»، «نصف مال من نصف مال تو»، «پیشنهاد 50 میلیونی»، «صبحانه برای دو نفر»، «آبی»، «چتری برای دو نفر»، «عینک دودی»، «عشق کافی نیست؟»، «داستان های جزیره»، «مرسدس»، «خواهران غریب»، «سال‌های بی‌قراری»، «در کمال خونسردی»، «سمفونی تهران»، «بندر مه‌آلود»، «خانه خلوت»، «جستجو در جزیره»، «مهاجران»، «جهیزیه برای رباب»، «جمیل»، «حریم مهرورزی»، «شهر خاکستری»، «ساوالان»، «پول خارجی»، «سال‌های خاکستر»، «خانه ابری»، «هی جو»، «مجردها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز اصغر عبدالهی
جوایز اصغر عبدالهی
جوایز اصغر عبدالهی
اصغر عبدالهی در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1369
0.0
1368
5.0
1368
7.0
1367
5.0
1366
7.0
1365
7.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اصغر عبدالهی

آخرین مشارکت های کاربران