بیوگرافی کامل محمد ذوالفقاری

متن کامل بیوگرافی محمد ذوالفقاری

«محمد ذوالفقاری» در آثاری همچون «مردان ارباب جمشید»، «یک خانواده محترم»، «مهتاب روی سکو»، «زمهریر»، «ده رقمی»، «موش»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «عشق کافی نیست؟»، «معجزه خنده»، «دو نفر و نصفی»، «قرق»، «شنگول و منگول»، «سرب»، «ارثیه»، «نقطه ضعف»، «خط قرمز»، «تیغ و ابریشم» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد ذوالفقاری

«محمد ذوالفقاری» در آثاری همچون «مردان ارباب جمشید»، «یک خانواده محترم»، «مهتاب روی سکو»، «زمهریر»، «ده رقمی»، «موش»، «چند می‌گیری گریه‌کنی؟!»، «عشق کافی نیست؟»، «معجزه خنده»، «دو نفر و نصفی»، «قرق»، «شنگول و منگول»، «سرب»، «ارثیه»، «نقطه ضعف»، «خط قرمز»، «تیغ و ابریشم» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد ذوالفقاری

آخرین مشارکت های کاربران