بیوگرافی کامل هوشنگ نورالهی

متن کامل بیوگرافی هوشنگ نورالهی

«هوشنگ نورالهی» در آثاری همچون «نبات»، «هرچی تو بخوای»، «ازدواج صورتی»، «گاگومان»، «همسر دلخواه من»، «شقایق»، «در آرزوی ازدواج»، «زمان از دست رفته»، «شاید وقتی دیگر...»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «روزهای بی‌خبری» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ نورالهی

«هوشنگ نورالهی» در آثاری همچون «نبات»، «هرچی تو بخوای»، «ازدواج صورتی»، «گاگومان»، «همسر دلخواه من»، «شقایق»، «در آرزوی ازدواج»، «زمان از دست رفته»، «شاید وقتی دیگر...»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «روزهای بی‌خبری» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار» حضور داشته است.

جوایز هوشنگ نورالهی
جوایز هوشنگ نورالهی
جوایز هوشنگ نورالهی
هوشنگ نورالهی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ نورالهی