بیوگرافی کامل داود ناظمی

متن کامل بیوگرافی داود ناظمی

«داود ناظمی» در آثاری همچون «پسر آدم دختر حوا»، «هدف اصلی»، «آکواریوم»، «زن زیادی»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «دعوت به شام»، «سفر پرماجرا»، «قطار آن شب»، «جامه‌دران»، «نیش زنبور»، «خیابان بیست و چهارم»، «شبی در تهران»، «مجنون لیلی»، «آتش بس»، «صورتی»، «رخساره»، «شیفته»، «بازیگر»، «سفر شبانه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود ناظمی

«داود ناظمی» در آثاری همچون «پسر آدم دختر حوا»، «هدف اصلی»، «آکواریوم»، «زن زیادی»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «دعوت به شام»، «سفر پرماجرا»، «قطار آن شب»، «جامه‌دران»، «نیش زنبور»، «خیابان بیست و چهارم»، «شبی در تهران»، «مجنون لیلی»، «آتش بس»، «صورتی»، «رخساره»، «شیفته»، «بازیگر»، «سفر شبانه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود ناظمی