بیوگرافی کامل امیر ایمانی

متن کامل بیوگرافی امیر ایمانی

«امیر ایمانی» در آثاری همچون «گاهی واقعی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر ایمانی

«امیر ایمانی» در آثاری همچون «گاهی واقعی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تهیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر ایمانی

آخرین مشارکت های کاربران