بیوگرافی کامل سعید ملکی

متن کامل بیوگرافی سعید ملکی

«سعید ملکی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «شاخ گاو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید ملکی

«سعید ملکی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «شاخ گاو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
0.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید ملکی