بیوگرافی کامل میترا رضایی

متن کامل بیوگرافی میترا رضایی

«میترا رضایی» در آثاری همچون «گزارش یک جشن»، «دستفروش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میترا رضایی

«میترا رضایی» در آثاری همچون «گزارش یک جشن»، «دستفروش» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1389
7.6
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میترا رضایی

آخرین مشارکت های کاربران