بیوگرافی کامل بهاره محمدیان

متن کامل بیوگرافی بهاره محمدیان

«بهاره محمدیان» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «راه بهشت» به عنوان «بازیگر»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهاره محمدیان

«بهاره محمدیان» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «راه بهشت» به عنوان «بازیگر»، «هنرور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهاره محمدیان

آخرین مشارکت های کاربران