بیوگرافی کامل نسرین نکیسا

در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی نسرین نکیسا

«نسرین نکیسا» در آثاری همچون «دوباره باهم»، «گاندو»، «بچه مهندس 2»، «ممنوعه»، «رنج پنهان»، «پرسه در حوالی من»، «برادر»، «بازگشت»، «پرستاران»، «فصل بلوغ»، «تولدت مبارک»، «کیمیا»، «صلات ظهر»، «یوسف پیامبر»، «خداحافظ رفیق»، «پرنده باز کوچک»، «آژانس شیشه‌ای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نسرین نکیسا

«نسرین نکیسا» در آثاری همچون «دوباره باهم»، «گاندو»، «بچه مهندس 2»، «ممنوعه»، «رنج پنهان»، «پرسه در حوالی من»، «برادر»، «بازگشت»، «پرستاران»، «فصل بلوغ»، «تولدت مبارک»، «کیمیا»، «صلات ظهر»، «یوسف پیامبر»، «خداحافظ رفیق»، «پرنده باز کوچک»، «آژانس شیشه‌ای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نسرین نکیسا

آخرین مشارکت های کاربران