بیوگرافی کامل مجتبی سلمانی

متن کامل بیوگرافی مجتبی سلمانی

«مجتبی سلمانی» در آثاری همچون «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «نهنگ عنبر»، «خداحافظی طولانی»، «زندگی جای ديگريست»، «جرم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجتبی سلمانی

«مجتبی سلمانی» در آثاری همچون «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «نهنگ عنبر»، «خداحافظی طولانی»، «زندگی جای ديگريست»، «جرم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1394
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
7.2
1393
7.0
1392
7.2
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجتبی سلمانی

آخرین مشارکت های کاربران