بیوگرافی کامل محسن سلیمانی

Mohsen

متن کامل بیوگرافی محسن سلیمانی

«محسن سلیمانی» در آثاری همچون «نجوا»، «پرسه در حوالی من»، «پا در هوا»، «شاهگوش»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «دوئل»، «معصومیت از دست رفته»، «نغمه»، «مسافر ری»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «پنج تا پنج»، «بادیگارد»، «مردن به وقت شهريور»، «چ»، «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محسن سلیمانی

«محسن سلیمانی» در آثاری همچون «نجوا»، «پرسه در حوالی من»، «پا در هوا»، «شاهگوش»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «دوئل»، «معصومیت از دست رفته»، «نغمه»، «مسافر ری»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «پنج تا پنج»، «بادیگارد»، «مردن به وقت شهريور»، «چ»، «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محسن سلیمانی

آخرین مشارکت های کاربران