بیوگرافی کامل محمود معظمی

متن کامل بیوگرافی محمود معظمی

«محمود معظمی» در آثاری همچون «پارتی»، «محفل ایکس»، «زن امروز»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد»، «شاید برای شما هم اتفاق بیافتد (سکوت)»، «بوی باران»، «پیکسل»، «شیوع»، «جشن تکلیف»، «دیوارهای یخی»، «تکیه بر باد»، «خانه کاغذی»، «مردان تاریخ ساز»، «کارد و پنیر»، «آقای رییس جمهور»، «در شب عروسی»، «شاخه گلی برای عروس»، «آوازخوان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود معظمی

«محمود معظمی» در آثاری همچون «پارتی»، «محفل ایکس»، «زن امروز»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد»، «شاید برای شما هم اتفاق بیافتد (سکوت)»، «بوی باران»، «پیکسل»، «شیوع»، «جشن تکلیف»، «دیوارهای یخی»، «تکیه بر باد»، «خانه کاغذی»، «مردان تاریخ ساز»، «کارد و پنیر»، «آقای رییس جمهور»، «در شب عروسی»، «شاخه گلی برای عروس»، «آوازخوان» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «گروه کارگردانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
6.9
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
6.9
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود معظمی

آخرین مشارکت های کاربران