بیوگرافی کامل مصطفی نظری

متن کامل بیوگرافی مصطفی نظری

«مصطفی نظری» در آثاری همچون «خدا نزدیک است»، «هی جو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مصطفی نظری

«مصطفی نظری» در آثاری همچون «خدا نزدیک است»، «هی جو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
6.9
1367
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مصطفی نظری