بیوگرافی کامل تقی محمودی

متن کامل بیوگرافی تقی محمودی

«تقی محمودی» در آثاری همچون «زن بدلی»، «تکیه بر باد»، «کلید ازدواج»، «صلیب طلایی»، «شتابزده»، «شانس زندگی»، «کاکلی»، «شب شکن»، «پایگاه جهنمی»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «سیندرلا»، «شاهرگ»، «ضربه طوفان»، «تابع قانون»، «تبعیدی‌ها»، «آواز تهران»، «گمشدگان»، «پرستار شب»، «بالاش»، «شنگول و منگول»، «یاغی»، «ماشین مشتی ممدلی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی تقی محمودی

«تقی محمودی» در آثاری همچون «زن بدلی»، «تکیه بر باد»، «کلید ازدواج»، «صلیب طلایی»، «شتابزده»، «شانس زندگی»، «کاکلی»، «شب شکن»، «پایگاه جهنمی»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «سیندرلا»، «شاهرگ»، «ضربه طوفان»، «تابع قانون»، «تبعیدی‌ها»، «آواز تهران»، «گمشدگان»، «پرستار شب»، «بالاش»، «شنگول و منگول»، «یاغی»، «ماشین مشتی ممدلی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1384
7.0
1378
0.0
1376
0.0
1371
0.0
1370
0.0
1370
0.0
1368
0.0
1363
5.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1384
7.0
1380
7.0
1378
0.0
1376
7.0
1372
0.0
1371
0.0
1371
7.0
1370
7.0
1370
0.0
1368
7.0
1366
7.0
1366
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1353
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های تقی محمودی