بیوگرافی کامل صادق کرمیار

متن کامل بیوگرافی صادق کرمیار

«صادق کرمیار» در آثاری همچون «کرانه های کبود»، «رویا»، «خاطرات مرد ناتمام»، «وقت طلایی»، «یک روز قبل»، «خانه ساحلی»، «جان سخت»، «سجده بر آب» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «نویسنده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صادق کرمیار

«صادق کرمیار» در آثاری همچون «کرانه های کبود»، «رویا»، «خاطرات مرد ناتمام»، «وقت طلایی»، «یک روز قبل»، «خانه ساحلی»، «جان سخت»، «سجده بر آب» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «نویسنده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
1390
0.0
1389
0.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صادق کرمیار

آخرین مشارکت های کاربران