بیوگرافی کامل شهرام نجاریان

متن کامل بیوگرافی شهرام نجاریان

«شهرام نجاریان» در آثاری همچون «کوسه ها»، «وصل نیکان»، «خون خدا»، «راه و بیراه»، «ماه و پلنگ»، «قصه های تبیان ( اپیزود شکار آهو )»، «سیراف»، «سال های دور از خانه»، «مرداد»، «دختری به نام تندر»، «شهرآشوب»، «گرداب»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «راننده سفیر»، «زشت و زیبا»، «ایران سرای من است»، «شیدا»، «سبیل مردونه»، «شعله‌های خشم»، «عشق فیلم»، «مارال»، «مومیایی 3»، «کلید ازدواج» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه کارگردانی»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام نجاریان

«شهرام نجاریان» در آثاری همچون «کوسه ها»، «وصل نیکان»، «خون خدا»، «راه و بیراه»، «ماه و پلنگ»، «قصه های تبیان ( اپیزود شکار آهو )»، «سیراف»، «سال های دور از خانه»، «مرداد»، «دختری به نام تندر»، «شهرآشوب»، «گرداب»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «راننده سفیر»، «زشت و زیبا»، «ایران سرای من است»، «شیدا»، «سبیل مردونه»، «شعله‌های خشم»، «عشق فیلم»، «مارال»، «مومیایی 3»، «کلید ازدواج» به عنوان «بازیگر»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «نورپرداز»، «گروه کارگردانی»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

جوایز شهرام نجاریان
جوایز شهرام نجاریان
جوایز شهرام نجاریان
شهرام نجاریان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1373
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.1
آماده اکران
6.8
1396
7.1
1395
7.1
1393
0.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.2
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
7.0
1383
7.1
1382
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1377
7.0
1377
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1381
7.0
1379
6.9
1378
0.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام نجاریان