بیوگرافی کامل حامد زیاران

متن کامل بیوگرافی حامد زیاران

«حامد زیاران» در آثاری همچون «ترانه کوچک من»، «خاطره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حامد زیاران

«حامد زیاران» در آثاری همچون «ترانه کوچک من»، «خاطره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حامد زیاران

آخرین مشارکت های کاربران