بیوگرافی کامل عباس نجیب

متن کامل بیوگرافی عباس نجیب

«عباس نجیب» در آثاری همچون «برخورد خیلی نزدیک»، «موج سوم»، «پسر آدم دختر حوا»، «خاطره»، «تقاطع»، «مینای شهر خاموش»، «پاپیتال»، «عروسک فرنگی»، «لج و لجبازی»، «یه جیب پر پول»، «هفت دقیقه تا پاییز» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «مشاور انتظامی»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس نجیب

«عباس نجیب» در آثاری همچون «برخورد خیلی نزدیک»، «موج سوم»، «پسر آدم دختر حوا»، «خاطره»، «تقاطع»، «مینای شهر خاموش»، «پاپیتال»، «عروسک فرنگی»، «لج و لجبازی»، «یه جیب پر پول»، «هفت دقیقه تا پاییز» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «مشاور انتظامی»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1387
5.5
1387
7.0
1387
5.3
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1388
7.1
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس نجیب