بیوگرافی کامل محمد رحمانیان

در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی محمد رحمانیان

در سال ۱۳۷۶ نام سه نفر روزنامه های و علاقه مندان هنر را از آن خود کرد.محمد رحمانیان نمایشنامه «مصاحبه» را با بازی «مهتاب نصیرپور» و «حبیب رضایی» بر روی صحنه برد. محمدرحمانیان ۳۰ سال است که بی وقفه نمایشنامه می نویسد و کارگردانی می کند و ارادت خود را به سیدالشهدا و نمایش ایرانی - مذهبی بر صحنه ی تئاتر به رخ کشیده اما در اوایل آغاز دهه ی ۹۰ با کج فهمی و تهدیدات عده ای به مدت سه سال ازایران مهاجرت کرد و در کانادا به فعالیت خود ادامه داد. تجربیات تلویزیونی بسیاری در کارگردانی تله تئاتر و برنامه های آیتمی را در کارنامه خود دارد که مشهورترین آنها «نیمکت» می باشد. در سال ۱۳۹۵ اولین فیلم سینمای خود را به نام «سینما نیمکت» کارگردانی کرد و پیش از آن در کانادا نیز یک فیلم سینمایی ساخته که مراحل پس از تولید را پشت سر می گذارد. فیلمنامه ی فیلم کمدی«کتاب قانون» و «شیرین» عباس کیارستمی به قلم اوست

متن کامل بیوگرافی محمد رحمانیان

در سال ۱۳۷۶ نام سه نفر روزنامه های و علاقه مندان هنر را از آن خود کرد.محمد رحمانیان نمایشنامه «مصاحبه» را با بازی «مهتاب نصیرپور» و «حبیب رضایی» بر روی صحنه برد. محمدرحمانیان ۳۰ سال است که بی وقفه نمایشنامه می نویسد و کارگردانی می کند و ارادت خود را به سیدالشهدا و نمایش ایرانی - مذهبی بر صحنه ی تئاتر به رخ کشیده اما در اوایل آغاز دهه ی ۹۰ با کج فهمی و تهدیدات عده ای به مدت سه سال ازایران مهاجرت کرد و در کانادا به فعالیت خود ادامه داد. تجربیات تلویزیونی بسیاری در کارگردانی تله تئاتر و برنامه های آیتمی را در کارنامه خود دارد که مشهورترین آنها «نیمکت» می باشد. در سال ۱۳۹۵ اولین فیلم سینمای خود را به نام «سینما نیمکت» کارگردانی کرد و پیش از آن در کانادا نیز یک فیلم سینمایی ساخته که مراحل پس از تولید را پشت سر می گذارد. فیلمنامه ی فیلم کمدی«کتاب قانون» و «شیرین» عباس کیارستمی به قلم اوست

جوایز محمد رحمانیان
جوایز محمد رحمانیان
جوایز محمد رحمانیان
محمد رحمانیان در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
1396
5.8
1394
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
5.8
1394
7.0
1388
7.0
1387
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.8
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1390
6.8
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد رحمانیان

آخرین مشارکت های کاربران