بیوگرافی کامل شهرام محمدی

متن کامل بیوگرافی شهرام محمدی

«شهرام محمدی» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «اینجا بدون من»، «عادت نمی‌کنیم»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «مرگ ماهی» به عنوان «بازیگر»، «گروه موسیقی»، «نوازنده ویولن»، «نوازنده ویولن آلتو»، «نوازنده ویلن»، «نوازنده ویلن آلتو» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام محمدی

«شهرام محمدی» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو»، «اینجا بدون من»، «عادت نمی‌کنیم»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «مرگ ماهی» به عنوان «بازیگر»، «گروه موسیقی»، «نوازنده ویولن»، «نوازنده ویولن آلتو»، «نوازنده ویلن»، «نوازنده ویلن آلتو» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
6.7
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
6.7
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام محمدی

آخرین مشارکت های کاربران