بیوگرافی کامل علی صالحی

متن کامل بیوگرافی علی صالحی

«علی صالحی» در آثاری همچون «قرارگاه مسکونی»، «نون.خ»، «زیر نظر»، «هزارپا»، «خالتور»، «زرد»، «تنهایی لیلا»، «تعبیر وارونه یک رویا»، «سال‌های ابری»، «بیگانه»، «پاشنه بلند»، «چک برگشتی»، «تا ثریا»، «یه جیب پر پول»، «سپید و سیاه»، «نفوذی»، «زادبوم»، «شبی در تهران»، «چپ دست»، «هیوا»، «مسافر غریب»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «جانبازان»، «انفجار»، «خونبارش»، «جنگلبان»، «وقتی لیموها زرد شدند»، «مرثیه برف»، «بالابان»، «خانه روشن»، «جزیره آهنی» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی صالحی

«علی صالحی» در آثاری همچون «قرارگاه مسکونی»، «نون.خ»، «زیر نظر»، «هزارپا»، «خالتور»، «زرد»، «تنهایی لیلا»، «تعبیر وارونه یک رویا»، «سال‌های ابری»، «بیگانه»، «پاشنه بلند»، «چک برگشتی»، «تا ثریا»، «یه جیب پر پول»، «سپید و سیاه»، «نفوذی»، «زادبوم»، «شبی در تهران»، «چپ دست»، «هیوا»، «مسافر غریب»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «جانبازان»، «انفجار»، «خونبارش»، «جنگلبان»، «وقتی لیموها زرد شدند»، «مرثیه برف»، «بالابان»، «خانه روشن»، «جزیره آهنی» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار اول کارگردان»، «برنامه‌ریز»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1365
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1384
7.1
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی صالحی

آخرین مشارکت های کاربران