بیوگرافی کامل اصغر عبدی

متن کامل بیوگرافی اصغر عبدی

«اصغر عبدی» در آثاری همچون «داماد خجالتی»، «قبیله من»، «پرستو های عاشق»، «شیر و عسل»، «آوازخوان»، «ازدواج غیابی»، «سام و نرگس»، «علف های هرز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اصغر عبدی

«اصغر عبدی» در آثاری همچون «داماد خجالتی»، «قبیله من»، «پرستو های عاشق»، «شیر و عسل»، «آوازخوان»، «ازدواج غیابی»، «سام و نرگس»، «علف های هرز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
6.8
1390
7.0
1389
5.0
1388
0.0
1379
7.0
1379
7.1
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اصغر عبدی