بیوگرافی کامل اعظم محمدی

متن کامل بیوگرافی اعظم محمدی

«اعظم محمدی» در آثاری همچون «همیشه پای یک زن در میان است!»، «بودن یا نبودن»، «زندان دیو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اعظم محمدی

«اعظم محمدی» در آثاری همچون «همیشه پای یک زن در میان است!»، «بودن یا نبودن»، «زندان دیو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.7
1386
7.0
1377
0.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اعظم محمدی