بیوگرافی کامل احسان رحیمی

متن کامل بیوگرافی احسان رحیمی

«احسان رحیمی» در آثاری همچون «قلاده های طلا»، «پرویز»، «نگار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احسان رحیمی

«احسان رحیمی» در آثاری همچون «قلاده های طلا»، «پرویز»، «نگار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.2
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احسان رحیمی

آخرین مشارکت های کاربران