بیوگرافی کامل فرزانه عبدالملکی

متن کامل بیوگرافی فرزانه عبدالملکی

«فرزانه عبدالملکی» در آثاری همچون «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرزانه عبدالملکی

«فرزانه عبدالملکی» در آثاری همچون «18- (منفی هیجده)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرزانه عبدالملکی

آخرین مشارکت های کاربران