بیوگرافی کامل حمید منوچهری

متن کامل بیوگرافی حمید منوچهری

«حمید منوچهری» در آثاری همچون «منطقه ممنوع»، «دو سرنوشت»، «مشت»، «تاراج»، «سیم خاردار»، «گبه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید منوچهری

«حمید منوچهری» در آثاری همچون «منطقه ممنوع»، «دو سرنوشت»، «مشت»، «تاراج»، «سیم خاردار»، «گبه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1373
7.0
1368
0.0
1364
6.8
1363
0.0
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید منوچهری

آخرین مشارکت های کاربران