بیوگرافی کامل نوشین زارع

متن کامل بیوگرافی نوشین زارع

«نوشین زارع» در آثاری همچون «فرشتگان قصاب»، «دو عروس»، «همه چیز آنجاست»، «دو دوست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نوشین زارع

«نوشین زارع» در آثاری همچون «فرشتگان قصاب»، «دو عروس»، «همه چیز آنجاست»، «دو دوست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
5.0
1394
5.3
1393
7.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نوشین زارع