بیوگرافی کامل حسن شکوهی

متولد: 02 خرداد 1350

متن کامل بیوگرافی حسن شکوهی

«حسن شکوهی» در آثاری همچون «در سرزمینی دیگر»، «آشیانه مهر»، «چک»، «الم شنگه»، «به کجا چنین شتابان»، «هرچی تو بخوای»، «دست‌های خالی»، «شب‌های برره»، «توکیو بدون توقف»، «عینک دودی»، «ویرانگر»، «همه دختران من»، «دیوانگی»، «خواب سفید»، «دشمن»، «عاشق فقیر»، «بوی پیراهن یوسف»، «حسرت دیدار / دیدار در فلق» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن شکوهی

«حسن شکوهی» در آثاری همچون «در سرزمینی دیگر»، «آشیانه مهر»، «چک»، «الم شنگه»، «به کجا چنین شتابان»، «هرچی تو بخوای»، «دست‌های خالی»، «شب‌های برره»، «توکیو بدون توقف»، «عینک دودی»، «ویرانگر»، «همه دختران من»، «دیوانگی»، «خواب سفید»، «دشمن»، «عاشق فقیر»، «بوی پیراهن یوسف»، «حسرت دیدار / دیدار در فلق» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

جوایز حسن شکوهی
جوایز حسن شکوهی
جوایز حسن شکوهی
حسن شکوهی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
صدور پروانه ساخت
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
7.3
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
6.9
1384
6.7
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1374
7.0
1374
7.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1374
7.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن شکوهی