بیوگرافی کامل جمشید شاه محمدی

متن کامل بیوگرافی جمشید شاه محمدی

«جمشید شاه محمدی» در آثاری همچون «ساز و ستاره»، «نزدیکی‌های بهشت»، «فرشاد آقای گل»، «پاریس تا پاریس»، «زمهریر»، «کیفر»، «عروسک»، «آینه‌های نشکن»، «بچه‌های ابدی»، «پارک وی»، «مصایب دوشیزه»، «هدف اصلی»، «شام عروسی»، «مختارنامه»، «معادله»، «بانوی من»، «عزیزم من کوک نیستم»، «رنجر»، «آی پارا»، «حرفه ای»، «مرضیه»، «دیدار»، «چشم شیطان»، «گرگ‌های گرسنه»، «سلام سرزمین من» به عنوان «بازیگر»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جمشید شاه محمدی

«جمشید شاه محمدی» در آثاری همچون «ساز و ستاره»، «نزدیکی‌های بهشت»، «فرشاد آقای گل»، «پاریس تا پاریس»، «زمهریر»، «کیفر»، «عروسک»، «آینه‌های نشکن»، «بچه‌های ابدی»، «پارک وی»، «مصایب دوشیزه»، «هدف اصلی»، «شام عروسی»، «مختارنامه»، «معادله»، «بانوی من»، «عزیزم من کوک نیستم»، «رنجر»، «آی پارا»، «حرفه ای»، «مرضیه»، «دیدار»، «چشم شیطان»، «گرگ‌های گرسنه»، «سلام سرزمین من» به عنوان «بازیگر»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جمشید شاه محمدی

آخرین مشارکت های کاربران