بیوگرافی کامل علی اسدی

متن کامل بیوگرافی علی اسدی

«علی اسدی» در آثاری همچون «به وقت شام»، «امکان مینا»، «پدر آن دیگری»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «آی پارا»، «یوزپلنگ»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «پوتین»، «یکی از ما دو نفر»، «چراغ قرمز»، «زادبوم»، «زندگی شیرین»، «مرغابی وحشی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی اسدی

«علی اسدی» در آثاری همچون «به وقت شام»، «امکان مینا»، «پدر آن دیگری»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «آی پارا»، «یوزپلنگ»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «پوتین»، «یکی از ما دو نفر»، «چراغ قرمز»، «زادبوم»، «زندگی شیرین»، «مرغابی وحشی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی اسدی