بیوگرافی کامل علی‌اصغر رسولی

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر رسولی

«علی‌اصغر رسولی» در آثاری همچون «دیو و دلبر»، «عیار14»، «خانه زیر آب»، «خواب زمستانی»، «دم صبح»، «پله آخر»، «باغ قرمز»، «6/45: ارتفاع»، «عشق طاهر»، «زشت و زیبا» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر رسولی

«علی‌اصغر رسولی» در آثاری همچون «دیو و دلبر»، «عیار14»، «خانه زیر آب»، «خواب زمستانی»، «دم صبح»، «پله آخر»، «باغ قرمز»، «6/45: ارتفاع»، «عشق طاهر»، «زشت و زیبا» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
7.1
1387
7.0
1387
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.1
1390
7.0
1389
7.0
1388
7.0
1386
7.1
1385
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اصغر رسولی

آخرین مشارکت های کاربران