بیوگرافی کامل علی‌رضا سبزوی

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا سبزوی

«علی‌رضا سبزوی» در آثاری همچون «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «من مادر هستم»، «گل یخ»، «سگ‌کشی»، «خلع سلاح»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «پوتین»، «سفر جادویی»، «برهوت»، «بغض» به عنوان «امور مالی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا سبزوی

«علی‌رضا سبزوی» در آثاری همچون «چه خوبه که برگشتی»، «نارنجی پوش»، «من مادر هستم»، «گل یخ»، «سگ‌کشی»، «خلع سلاح»، «جنگ نفت‌کش‌ها»، «پوتین»، «سفر جادویی»، «برهوت»، «بغض» به عنوان «امور مالی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1391
7.0
1390
5.0
1390
6.8
1383
8.1
1379
0.0
1373
7.0
1372
0.0
1370
7.0
1369
0.0
1367
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا سبزوی

آخرین مشارکت های کاربران