بیوگرافی کامل خلیل مولودی

متن کامل بیوگرافی خلیل مولودی

«خلیل مولودی» در آثاری همچون «زمهریر»، «بانوی اردیبهشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی خلیل مولودی

«خلیل مولودی» در آثاری همچون «زمهریر»، «بانوی اردیبهشت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1376
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های خلیل مولودی

آخرین مشارکت های کاربران