بیوگرافی کامل هادی دیباجی

متن کامل بیوگرافی هادی دیباجی

«هادی دیباجی» در آثاری همچون «سیب و سلما»، «یک‌ لحظه دیرتر»، «بوتاکس»، «راه و بیراه»، «درد مشترک»، «آسپرین»، «رویا»، «باغ بهشت»، «مثل یک خواب»، «دامنه‌های سفید»، «گلوگاه»، «پایان نامه»، «زمهریر»، «شکلات داغ»، «جایی در دوردست»، «ایرو»، «ممیرو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار اول کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هادی دیباجی

«هادی دیباجی» در آثاری همچون «سیب و سلما»، «یک‌ لحظه دیرتر»، «بوتاکس»، «راه و بیراه»، «درد مشترک»، «آسپرین»، «رویا»، «باغ بهشت»، «مثل یک خواب»، «دامنه‌های سفید»، «گلوگاه»، «پایان نامه»، «زمهریر»، «شکلات داغ»، «جایی در دوردست»، «ایرو»، «ممیرو» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «دستیار اول کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هادی دیباجی

آخرین مشارکت های کاربران