بیوگرافی کامل رضا رجبی

متن کامل بیوگرافی رضا رجبی

«رضا رجبی» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «بالاتر از خطر»، «سایه بان»، «پرنده باز»، «بازگشت»، «یادگاری»، «افسونگر»، «بازی نقاب‌ها»، «فرود در غربت»، «محافظ»، «صفر»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «سیزده 59» به عنوان «چهره‌پرداز»، «منشی صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا رجبی

«رضا رجبی» در آثاری همچون «آخرین نبرد»، «بالاتر از خطر»، «سایه بان»، «پرنده باز»، «بازگشت»، «یادگاری»، «افسونگر»، «بازی نقاب‌ها»، «فرود در غربت»، «محافظ»، «صفر»، «پستچی سه بار در نمی زند»، «سیزده 59» به عنوان «چهره‌پرداز»، «منشی صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار دکور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
1395
0.0
1393
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1396
7.0
1387
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
6.9
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا رجبی